Adres: 2e Maasbosstraat 20 3134 XJ  Vlaardingen

Website:  www.livingwaterministries.nl

E-mail: aknevel@planet.nl - Facebook: Arjan en Efi Knevel

Mobiel: 06.22.494.320 - Voor giften & projecten: NL45 ABNA 058 70 85 266

---

Jullie vrienden  Arjan en Efi, Samuel en Melissa wensen U een warm en sfeervol, maar bovenal een gezegend Kerstfeest en een gezond, liefdevol en vruchtbaar 2018

---

GODS GLORIE IN INDONESIË!!

Verslag zendingsreis 28 september- 2 november 2017

 

Lieve partners en vrienden,  Hoe is het met U? Wat is dit jaar 2017 snel voorbij gegaan. Voor Efi en mij is dit jaar een vruchtbaar jaar geweest waar we door Gods Genade, maar ook dankzij Uw financiële steun een grote oogst van zielen mochten binnenhalen voor Gods Koninkrijk.  Onze meest recente zendingsreis was in Indonesië en arriveerden begin november  weer in ons land.

Klik op de afbeelding om het te vergroten

Indonesië bediening

Een revivalmeeting in de grootste G.P.D.I. gemeente van Manado pusat  met 5000 leden

 

Ons contactpersoon pastor John Pangalila in Manado had in samenwerking met een aantal andere voorgangers een druk bezet programma gemaakt.  We hadden zeer gezegende evangelisatiediensten in  Jakarta, Ambon, Ceram, Papua, Manado en Bali.  De Heer bevestigde Zijn woord door heerlijke tekenen en wonderen en meer dan 400 mensen, vooral jongeren, kwamen tot levend geloof in de Heer Jezus hetgeen het grootste wonder is!!  

---

PAPUA  

 

Ondanks het feit dat we vele malen in Indonesië  zijn geweest was het voor ons de 1e keer dat we het evangelie brachten in Papua. We vlogen met een propeller vliegtuigje naar Jayapura en werden als Royals opgewacht door pastor Timothy  en een paar oudsten. Pastor Timo staat aan het hoofd van een 30-tal G.P.D.I. kerken en is 'de grote baas' daar!!  In het bijzonder  voelden we een sterke aanwezigheid van de Heer tijdens onze diensten in Papua.  We zongen en predikten in kleinere en grote kerken.  Wat ons opviel was de honger naar Gods Woord!!  Wat een bijzondere ervaring was dat we met een motorbootje naar een eiland voeren en daar een dienst hielden in een grote kerk.  De kerk zat stampvol en  het worshipteam bestond uit mannen die speelden op eigengemaakte instrumenten.  Waauw...we hadden die avond Heaven on Earth! 

Klik op de afbeelding om het te vergroten

Aan het eind van ons Papua programma, voordat we zouden vliegen naar de grote stad Manado  Noord- Sulawesi, hadden we met pastor Timo een gesprek. Hij vertelde ons dat hij diep onder de indruk was door wat hij zag wat God in onze diensten deed.   Hij vertelde dat hij de 3e week van juni een conferentie organiseert in Papua waar ze ongeveer 5000 jongeren verwachten en nodigde Efi en mij uit om te zingen en te spreken voor de jongeren!!

 

Belangrijk: Er staat een uitgebreid fotoverslag op de homepage van onze website: www.livingwaterministries.nl/we-zijn-weer-in-het-land

 

INDIA

Eind januari/ begin februari  zijn we uitgenodigd om te zingen en te spreken op een grote Manna conferentie in Hyderabad, India.  Na de conferentie zullen we nog een aantal revivalmeetings houden in diverse dorpen en steden. Bishop Ernest Komanapalli en z'n vrouw Rachel zijn jarenlang goede vrienden van ons. Br. Ernest staat aan het hoofd van 1600 kerken in India en andere landen en onderhoudt 40 weeshuizen en scholen voor duizenden kinderen. 

 

FAMILY7

We zijn dankbaar dat we iedere zondagavond een eigen TV programma hebben op de beste digitale christelijke TV zender Family7.  aanvang 22.30 uur. Herhaling  maandag 14.30 uur!!

---

Mocht U een speciale Kerstgift willen doneren aan onze wereldwijde LWM bediening dan zullen we het bestemmen voor onze aanstaande zendingsreis  2018 naar India!! Heel hartelijk bedankt!!  Bankgegevens vindt u bovenaan de nieuwsbrief!!  Love you!!

 

---

Living Water Ministries - ANBI geregistreerd - KVK: 411 304 82