Logo

Website:  www.livingwaterministries.nl

E-mail: aknevel@planet.nl - Facebook: Arjan en Efi Knevel

Mobiel: 06.22.494.320

Bank: NL96 ABNA 048.48.77.291 o.v.v. Ondersteuning fam.Knevel

---

We vinden het een voorrecht om na 46 jaar in de bediening te zijn, nog steeds met hart en ziel en met een groot enthousiasme zielenwinners te zijn om kostbare mensen te brengen aan de voeten van Jezus!!

 

HET CORONAVIRUS

 

Lieve vrienden,

 

Iedereen heeft het erover, iedereen is in de ban van deze nieuwe wereldwijde plaag die ons aardbolletje teistert en reeds vele honderden doden bracht!!   Als we de bijbel lezen, ik denk aan Mattheus 24 waar Jezus spreekt over de (eind) tijd en Z’n 2e komst, dan weten we dat vrijwel alles reeds heeft plaatsgevonden of nu bezig is te gebeuren!!  Dit laat ons zien dat Corona een eindtijdteken is!  Het moge duidelijk zijn dat het Corona virus geen straf van God is, maar een logisch gevolg van zonden!! De mens zelf breekt de muur van God af die bedoelt is om ons te beschermen! We leven in een gebroken wereld waar velen zich losrukken van God en denken de regie zelf in handen te kunnen nemen!    Daarom is het belangrijk dat wij als christen ons positioneren en met een vriendelijk woord de mensen in onze omgeving zullen vertroosten, helpen en bemoedigen!   

 

Uiteraard is het belangrijk om je handen extra te wassen etc en voorzichtig te zijn, maar ik wil speciaal voor jou als onze partners 2 vitale sleutels aanreiken die zo krachtig zijn!! Efi en ik hanteren deze sleutel vrijwel dagelijks en ervaren zoveel zegen. 

 

Ten 1e is het Woord van God zo belangrijk. De bijbel zegt dat het Woord levend en krachtig is en scherper dan een 2-snijdend zwaard. 

 

Maar het is onmogelijk de zegen te ervaren als je het niet uitspreekt! Juist in deze tijd is het hardop lezen  (proclameren) van het Woord zo belangrijk!!  Lieve vrienden, Psalm 91 is zo’n enorme ‘Power Pack’!!  Daar lezen we in vers 1: “Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En dan staat er direct in vers 2: “IK ZEG TEGEN DE HEER”!!!  Het hardop zeggen wat het Woord zegt is zo belangrijk! 

 

Ten 2e is het een groot voorrecht om dagelijks het Heilig Avondmaal te vieren, alleen, met je man, vrouw of kinderen!! Wij doen dit iedere morgen tijdens onze  ‘stille tijd’!  Dit is een grote zegen om dit dagelijks te doen. De bijbel zegt in Handelingen dat de christenen dagelijks in de huizen bij elkaar kwamen om brood te breken. Jezus zegt door de mond van de apostel Paulus in 1 Korinthe 11, tot  2 keer toe: “Doe dit zo DIKWIJLS als je die drinkt”…Het brood is tot genezing en de wijn voor vergeving. Het is een eeuwigdurend verbond!

NEPAL

In april zouden we een zendingsreis maken in de kerken van Kathmandu. Maar door deze storm zal dit helaas niet doorgaan en zullen dit verschuiven tot een nader bepaalde tijd!  Wij vragen ook dringend gebed voor onze vriend br. B.B. Thomas, de vader van ons kinderhuis de “Fathershouse”, die recent een ernstige hersenbloeding heeft gehad en momenteel nog aan het herstellen is. Efi zal jullie hierover later op de hoogte houden. Pastor Philip Fisherman heeft een geweldig team die de kinderen verzorgen. 

FINANCIEN 

Ook is het erg jammer dat al onze spreekbeurten vanwege het Corona virus in ons land zijn geannuleerd tot na 1 juni. Ons zeer gewaardeerd LWM bestuur genereert ons salaris uit onze spreekbeurten. Je begrijpt het al! Maar we vertrouwen in onze Heer die in al onze behoeften heerlijk zal voorzien naar Zijn rijkdom in Christus Jezus. Wat een geruststellend gevoel om te weten dat de God die voor de musjes zorgt, ook voor Zijn kinderen zorgdraagt!!   

 

Mocht je in deze moeilijke maanden een extra gift willen overmaken voor ons persoonlijk dan stellen we dit zeer op prijs!!  Je kunt dit overmaken t.n.v. Living Water Ministries : NL 96 ABNA 048.48.77.291  o.v.v.’ Ondersteuning’. Zou je ons willen helpen om dit gat te vullen om ons daarin tegemoet te komen? 

Jullie gebeden stellen we erg op prijs!! Thanks!! 

BIJBELSE HOOP

Ten laatste vrienden: Weet dat deze storm voorbij zal gaan. Weet dat we dagelijks voor al onze partners en vrienden bidden en opdragen voor de “Troon van Genade”.  Jullie zijn kostbaar voor ons!! Want door jullie financiële hulp mogen we straks na de storm weer uitvliegen om die  grandioze boodschap van onze Heer Jezus Christus uit te dragen zodat nog duizenden zielen gered zullen worden voor tijd en eeuwigheid!! 

 

Liefs en zegen,

Arjan en Efi 

---

Living Water Ministries - ANBI geregistreerd - KVK: 411 304 82