Living Water Ministries Logo, with text gradient.

Onze visie

De bekende evangelist Reinhardt Bonnke zei vaak: “The Church is a trainingplace for the marketplace”! Daarom blijft ons credo: “Evangelisatie van levensbelang”! Onze visie is om deze generatie te motiveren om het werk van een evangelist te doen! We willen zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren, motiveren en activeren om het plan dat God voor hun leven heeft te ontdekken en uit te voeren!!   Ook zijn we met de voorbereidingen bezig om in onze gemeente De Levensbron in Zevenhuizen, Groningen ‘een school voor evangelisatie’ op te zetten zodat de studenten zich kunnen richten om een effectieve getuige te zijn om de laatste oogst binnen te halen!! Per slot van rekening zijn we gered om te redden en hersteld om te herstellen!!

Wat geloven wij?

Wij geloven dat de bijbel van kaft tot kaft het onfeilbare woord van God is!!  God bedoelt wat Hij zegt en zegt wat Hij bedoelt! Wij geloven dat er geen andere naam aan ons gegeven is waardoor wij behouden worden dan door de naam van Jezus!! Wij geloven dat de Heer Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is! Wij geloven in evangelisatie en dat iedere christen ‘een getuige van Jezus’ behoort te zijn en zich nooit moet schamen dat hij of zij een volgeling van Jezus is! Wij geloven dat liefde het machtigste wapen is tegen haat, jaloezie en boosheid!!  De apostel Paulus zegt: “De Liefde van Christus dringt mij om zielen te winnen voor Gods Koninkrijk”!

We geloven dat Jezus dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid!! Ook zien we heerlijke genezingswonderen, maar het grootste wonder is niet lichamelijk, maar geestelijk, namelijk als een mens Jezus in zijn en haar hart ontvangt. De drijfveer van onze 50-jarige bediening is, een liefde en een bewogenheid voor jong en oud, om ze te trekken uit hun duisternis, pijn en verslaving en ze te brengen in het Koninkrijk van het Licht!!