Adres: 2e Maasbosstraat 20 3134 XJ  Vlaardingen

Website:  www.livingwaterministries.nl

E-mail: aknevel@planet.nl - Facebook: Arjan en Efi Knevel

Mobiel: 06.22.494.320 - Voor giften & projecten: NL45 ABNA 058 70 85 266

---

"Zing voor de Heere een nieuw lied, zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof Zijn Naam, breng de Boodschap van Zijn heil !! Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer, onder alle volken van Zijn wonderen". Psalm 96 vers 1 t/m 3. 

 

Lieve partners,  We  groeten je in de Naam van Jezus. Hoe is het ermee? Het 1e kwartaal van het nieuwe jaar is weer voorbij, daarom hoognodig de tijd voor weer een Nieuwsbrief.  Deze bovenstaande tekst las ik laatst en werd zo blij!!  Want we preken niet alleen, maar we zijn ook zangers en aanbidders.  Die combinatie breekt het hardste hart. We zien regelmatig in onze revivalmeetings  dat als Efi onder de zalving zingt,  mensen diep worden aangeraakt. Dat maakt  het voor mij zo eenvoudig om de Boodschap van Gods liefde te brengen, wat resulteert dat velen tot geloof komen.  Glorie!! 

 

ROEMENIË

Van 6 t/m 13 april zijn we voor een campagne en samenkomsten in het voorheen communistische Roemenie. Ondanks het feit dat het communisme is opgeheven, leven nog steeds veel Roemenen is  armoede. Er is een aantal Nederlandse zendelingenechtparen die in Roemenie een geweldig werk doen. Onder hen is het echtpaar Ronald en Pauline Wolthuis die een visie en compassie hebben voor dat land.  Ook doen ze geweldig werk onder de Roma zigeuners  en runnen o.a. een aantal schooltjes om de kinderen te leren lezen en schrijven. Er wordt dan bijbel onderwijs gegeven en de kinderen horen de verhalen over Jezus. 

U kunt een grotere foto zien door er op te klikken.

 

Roemenië heeft onze aandacht en liefde nodig. Bid a.u.b. voor onze reis, dat heerlijke dingen zullen gebeuren!

Natuurlijk  gaat cameraman en vriend Jeroen Elferink ook mee en gaan weer supermooie programma's maken voor Family7.  Ook zullen wij en ons team een sloppenwijk bij een vuilnisbelt bezoeken, een  project van Bert en Margriet Looij.  We gaan ook daar  snoep, kleding en spulletjes uitdelen voor de kinderen. .....

 

Wat super om mensen te zegenen die niets of weinig hebben.  De bijbel zegt in  Spreuken 19 vers 17: "Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de Heer, Hij zal hem zijn weldaad  vergelden".... Mooi toch?  

 

Onlangs kwam er een gift binnen van een partner van € 500,00 voor Roemenie waar we enorm dankbaar voor zijn. Mocht U ook een gift voor Roemenie willen doneren dan willen we dat gebruiken om een aantal (Nederlandse) echtparen te zegenen die al jarenlang  trouw werken in de sloppenwijken. Ook kunt U 'on line' doneren door onze website te bezoeken en op de rode doneerknop te klikken.  www.livingwaterministries.nl o.v.v. Roemenie.  

          

INDONESIE  Evangelisatie Campagne op Ambon   Oktober 2017  

Zoals jullie wellicht weten waren we de hele maand november j.l.  voor evangelisatiediensten in het grootste moslimland ter wereld, Indonesië. We hadden zeer gezegende diensten in Ambon, Ceram, Manado, Lombok en Bali, waar de Heer Z'n Woord bevestigde door heerlijke wonderen.   Niet alleen vele mensen waren gezegend, maar ook de leiders.

 

 

Er is een commissie van voorgangers  die voor ons een openluchtcampagne willen organiseren op het Indonesische eiland Ambon. Op Ambon is veel occultisme en bijgeloof waardoor velen in geestelijke duisternis leven. Alleen het evangelie maakt VRIJ omdat Jezus vrijmaakt!!  Wil je bidden voor deze campagne? Wat heerlijk als straks honderden mensen op Ambon tot Jezus zullen komen.  Bid dat ook in alle kosten, zoals grondhuur, podium, flyers  etc voorzien zal worden!!

U kunt een grotere foto zien door er op te klikken.


Er is een grote honger in Indonesië naar het Woord van God, vooral onder de jongeren.  Het is altijd heerlijk om te zien wat de Heer doet in de samenkomsten!! Bid voor een opwekking in 's werelds grootste moslimland.

 

Samen met jou mogen we de oogst binnen brengen!! We doen het met elkaar!! We prijzen de Heer dat we samen met jou, de 'Grote Opdracht' van de Heer mogen uitvoeren!!

 

Iedere zondagavond om 22.30 uur "Op reis met Arjan en Efi bij Family7!!

 

Noteer vast in je agenda!! PARTNERPARTY!!

Zaterdag 9 september a.s. houden we weer een zogenaamde LWM Partner Party waar we onze vrienden en partners in het zonnetje gaan zetten!!  De details komen later!! Leuk om ook jou (weer) te ontmoeten!!

 

We houden van U, liefs en blessings

Arjan, Efi en Samuel 

---

Lieve vrienden,  uw ondersteuning voor ons wereldwijde evangelisatiebediening is van 'Levensbelang', we zijn bezig met de voorbereidingen voor onze Ambon Campagnes.  Wilt U een extra gift overmaken voor Ambon, dan kunt u de rode doneerknop gebruiken en via IDEAL  uw gift overmaken.  

 

---

Living Water Ministries - ANBI geregistreerd - KVK: 411 304 82