Adres: 2e Maasbosstraat 20 3134 XJ  Vlaardingen

Website:  www.livingwaterministries.nl

E-mail: aknevel@planet.nl - Facebook: Arjan en Efi Knevel

Mobiel: 06.22.494.320 - Voor giften & projecten: NL45 ABNA 058 70 85 266

---

Iedere zondagavond om 22.30 uur op Family7 

 

Lieve partners,  

Efi, Samuël en ik groeten je in de Naam van onze Heer Jezus Christus!!  Hoe gaat het met je? We vertrouwen dat het goed is. En als daar moeilijke perioden zijn dan mogen we weten dat Jezus in ons levensbootje is en ons veilig brengt naar onze bestemming.  Wij zijn blij dat onze Samuël na een uitzending voor Defensie in Litouwen na 3,5 maand onlangs weer veilig arriveerde op Schiphol. Wat een blijdschap toen we bij aankomst  samen met een groep vrienden onze Sam weer konden zien en knuffelen. Heerlijk!!

 

ROEMENIË 

(Foto's in Roemenie verslag op onze website)

Van 6 t/m 13 april waren we voor een conferentie in Roemenie. In onze vorige nieuwsbrief vertelden we dat we er naar toe zouden gaan! Ondanks het feit dat het communisme is opgeheven, leven nog steeds veel Roemenen is  armoede.  We waren uitgenodigd door onze vrienden Ronald en Pauline Wolthuis om te zingen en te spreken in hun conferentie.  Samen met onze cameraman Jeroen en Efi's zusje Linda vlogen we naar Cluj Napoca.  We werden opgehaald met een busje die ons (in de stromende regen) naar het stadje Reghin bracht.  Wat was het fijn om Ronald, Pauline en veel bekenden weer te ontmoeten. Ook  de jongelui van de Bijbelschool waren razend enthousiast en zo ook wij!  Het werd een geweldige 4-daagse conferentie. Er waren diverse sprekers, terwijl wij het leeuwendeel mochten doen!! Tijdens een avondoptreden voelde ik dat de Heilige Geest wilde dat ik zou bidden voor de zieken, wat ik niet gepland had. Gehoorzaam als we zijn, begonnen we na de aanbidding aan de bediening van genezing.  Die avond was iedereen getuige van wat God deed!!  Mensen werden genezen en voelden pijnen wegtrekken. Een jongetje van 3 werd door een hersenaandoening genezen van epileptische aanvallen die hij (zo zei de moeder dagelijks!!!) had. Na een week werd het kind onderzocht in het ziekenhuis en de doktoren konden niets meer vinden!!  Reumatische pijnen verdwenen en een vrouw met een verlamd been die leunde op een dikke houten stok voelde de kracht van God in haar been en begon te lopen zonder stok. De Heere had haar genezen!!  Waauw!  Wat een blijdschap en wat een bemoediging mochten  we zijn.  Ook werden we gevraagd om op de Bijbelschool  les te geven wat we graag deden.   Dank voor jullie hulp en gebeden vrienden!!

 

CUBA

In de maand mei vlogen we met Jeroen en Anja naar Cuba waar we een aantal diensten zouden doen in de Shalom Gemeente van onze vriend en contactpersoon  pastor Juan Carlos!!   Cuba is nog steeds communistisch en de mensen zijn erg arm!  Maar sinds de oud-president Obama en Dictator Raul Castro 3 jaar geleden in Panama een bespreking hadden,  is er een geweldige versoepeling gekomen en het gaat nu heel snel. We geloven dat vrijheid en voorspoed zal komen en dat het communisme zal vallen!!  We zagen in de haven van Havanna zelfs een cruiseboot  en in de meeste hotels kan je nu gewoon CNN kijken en zelfs in de tuin van de Amerikaanse ambassade in Havanna wappert de Amerikaanse vlag!!   We hadden heerlijke diensten waaronder een leidersdag voor alle leiders van de gemeente.  Ps. Juan Carlos vroeg of we op zondagmorgen een genezingsdienst wilde houden!

U kunt een grotere foto zien door er op te klikken.

 

De mensen kwamen met verwachting. Efi zong een paar aanbiddingliederen in het Spaans!  God deed heerlijke dingen!!  Mensen getuigden voor de microfoon, soms uitzinnig van blijdschap over hun wonder. 

GROOT NIEUWS!!

Tijdens onze aanwezigheid bij ps. Juan Carlos vertelde hij ons dat hij van de regering toestemming had gekregen om in 2018 een 3-daagse campagne te houden in het grootste theater in de stad Ciego d'Avila dat plek biedt aan meer dan 2000 mensen!! A Dios se a la Gloria!!     Vrienden, bid voor Cuba!!


INDONESIE  Evangelisatie Campagne op Ambon!!   Oktober 2017  

Eind september gaan we voor ruim 1 maand naar Indonesië. We gaan diensten doen in Jakarta en Manado. In samenwerking met een aantal kerken houden we een 3-daagse openluchtcampagne op het eiland Ambon.  Op Ambon is veel duisternis en bijgeloof.  ALLEEN HET EVANGELIE MAAKT ECHT VRIJ OMDAT ALLEEN  JEZUS VRIJMAAKT!!  Lieve partners, willen jullie asjeblieft bidden voor deze campagne?  We geloven dat honderden mensen tot levend geloof zullen komen en dat de Heere Zijn WOORD zal bevestigen door machtige wonderen en tekenen.

TOTAAL BEDRAGEN DE KOSTEN VOOR DE CAMPAGNE € 5.000,=  Bid dat ook in alle kosten, zoals grondhuur, podium, flyers  etc voorzien zal worden!!   Alstublieft help ons de oogst op Ambon binnen te brengen!!   Als er 5 personen zijn die € 1.000,= willen doneren of 10 van € 500,=  dan zijn we rond. Eigenlijk is IEDER BEDRAG HARTELIJK WELKOM!! Ook kan je via onze website een donatie doen. Klik de rode knop in en doneer digitaal. Vermeld wel: Campagne Ambon.  Jezus zegt: "Ik ben gekomen om te zoeken en te redden hetgeen wat verloren is"!!  Help je mee?  www.livingwaterministries.nl

ABN-AMRO projecten: NL 45 ABNA 058 70 85 266    o.v.v.  Campagne Ambon

 

BELANGRIJK!!   UITSTEL LWM PARTNERPARTY!!   Door de drukte en de voorbereidingen voor onze revivalmeetings in Indonesië kan helaas  de PARTNERPARTY VAN 9 SEPTEMBER niet doorgaan!!  We zullen D.V. in het voorjaar van 2018 een nieuwe datum prikken!! We hopen dat je daar begrip voor zult hebben.

 

Lieve vrienden, we vinden het een voorrecht om in deze tijd van verwarring, pijn en duisternis samen met jou de heerlijke, vreugdevolle en reddende Boodschap van het evangelie te brengen. Daarom blijft onze credo: EVANGELISATIE VAN LEVENSBELANG!!      We houden van U.....!!

---

Lieve vrienden,  uw ondersteuning voor ons wereldwijde evangelisatiebediening is van 'Levensbelang', we zijn bezig met de voorbereidingen voor onze Ambon Campagnes.  Wilt U een extra gift overmaken voor Ambon, dan kunt u de rode doneerknop gebruiken en via IDEAL  uw gift overmaken.  

 

---

Living Water Ministries - ANBI geregistreerd - KVK: 411 304 82