Logo

Website:  www.livingwaterministries.nl

E-mail: aknevel@planet.nlFacebook: Arjan en Efi Knevel

Instagram: @arjanenefiknevel - Mobiel: 06.22.494.320

Bank: NL96 ABNA 048.48.77.291 o.v.v. Evangelisatie

---

ARJAN, EFI, SAMUEL EN MELISSA WENSEN JE GEZEGENDE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG EN GEZOND 2022!!

“En de Engel zei tegen de herders: “Wees niet bang want zie Ik verkondig jullie GROTE BLIJDSCHAP DIE VOOR HEEL HET VOLK wezen zal, namelijk dat heden VOOR JULLIE in de stad van David de Zaligmaker geboren is;

Hij is Christus, de Here”!! Lukas 2 vers 10 en 11  

Lieve partners,

 

We leven in roerige tijden waar er van alles aan de hand is. Ik wil nu eigenlijk niet teveel de nadruk leggen op allerlei negatieve krachten die los worden gelaten op deze wereld zodat de vreugde het Kerstfeest dreigt te verbleken. Natuurlijk zijn we geen struisvogels en steken onze ‘koppen’ niet in het zand, maar ik denk dat het belangrijk is om als christenen ons te focussen op de geboorte van Jezus. Toen de Engel tegen de herders zei: “Wees niet bevreesd”, dan zegt die Engel  dat ook nu tegen ons!! Op dit moment zijn er zoveel elementen die ons vrees aanbrengen dat ons geloof daardoor dreigt te verslappen!. Maar aan het einde van het jaar willen we ons vooral focussen en mediteren op de onbegrijpelijke liefde van onze Abba!! Op dit moment verkondigt de Heilige Geest ons GROTE BLIJDSCHAP, omdat we dwars door alles heen MOGEN WETEN dat God ons niet in de steek heeft gelaten, maarmens werd! Hij belooft dat Hij ons NOOIT zal begeven en verlaten! Hij is die lieve en machtige Immanuel, God met ons!!

 

FAMILY7 TELEVISIE

 

Toch zijn we genoodzaakt lieve partners om te vermelden dat ondanks het feit dat we geen buitenlandse zendingsreizen konden maken, we niet stil hebben gezeten. Dit jaar 2021 konden  we extra tijd investeren in het monteren en bewerken van onze TV programma’s op Family7 en United7. Het is een geweldige zegen om wekelijks het evangelie via televisie te verkondigen, maar de kosten inclusief ondertitelen zijn stevig!! Maar we kunnen deze unieke kans niet voorbij laten gaan en mogen gewoon niet stoppen!! Regelmatig ontvangen we zulke fijne reacties n.a.v. onze programma’s. Een paar weken geleden nog belde een man uit de gevangenis in Vught en vertelde mij dat hij zo geraakt was door ons TV programma! (Nota bene ons programma in een gevangenis) Hij was zo verlangend naar rust en vrede en na een korte tijd kon ik hem tot Jezus leiden en bad door de telefoon het zondaarsgebed. Hij gaf z’n adres en onlangs ontving ik van de gevangenis dominee ‘groen licht’ om hem lectuur op te sturen.        


ONDERSTEUNING VOOR VOORGANGERS


We willen al onze partners en vrienden enorm bedanken voor hun financiële ondersteuning tijdens deze corona nachtmerrie!! Ook kunnen we door Uw steun onze kinderen uit ons wees/kinderhuis De Fathershouse in Nepal 3x per dag voorzien van 3 maaltijden en kunnen ze naar school gaan en in de bijkomende kosten worden voorzien.  Er is een aantal voorgangers in Nepal, Indonesië, Bali en Tanzania waar we mee verbonden zijn die door Covid-19 het erg moeilijk hebben en amper hun hoofd boven water kunnen houden. Dankzij Uw ondersteuning waren we in staat deze voorgangers met hun familie financieel te helpen, waar ze zo dankbaar voor zijn!! 

 

EVANGELISATIEDIENSTEN IN ONS LAND

 

We vinden het superfijn dat we een goed gevulde agenda hebben in ons eigen land. Bijna elk weekend verzorgen we evangelisatiediensten en zien in bijna iedere dienst vooral jongeren tot Jezus komen!! Maar we houden ook regelmatig onze agenda vrij om aanwezig te zijn in onze thuisgemeente. Onlangs zijn we voorgesteld als nieuwe leden van de Levensbron Gemeente in Zevenhuizen (Gr) en zijn daar actief om de gemeente te zegenen met zang en het gesproken woord!! Wat een zegen om in dezelfde gemeente te komen als Samuel en Melissa.

 

  Wilt U voor ons blijven bidden? Mocht U ons willen helpen voor een extra Kerstgift voor onze algemene zendingswerk, dat onverminderd doorgaat, dan stellen we dit zeer op prijs!!  Maak dan Uw Kerstgift over op NL45 ABNA 058 7085 266. Efi en ik willen U daarvoor hartelijk danken!!


Channel-link

BELANGRIJK: Op ons YouTube kanaal: “Arjan en Efi”, kan je genieten van een schitterende en sfeervolle ‘Kerstspecial’ vanuit Siberia. Geniet van een echt ‘winterwonderland’!!

 

Like, share and subscribe!!!!

Kerstgroet

Wij en ons trouwe bestuur wensen al onze vrienden en partners Gezegende Kerstdagen en een gezond en een vredevol 2022!!

---

Living Water Ministries - ANBI geregistreerd - KVK: 411 304 82