Privacy Policy

PRIVACY REGLEMENT LWM:


Living Water Ministries verzamelt met behulp van inschrijfformulieren persoonlijke gegevens van degenen die hebben aangegeven zich te willen aansluiten bij Living Water Ministries. De persoonlijke gegevens die wij verzamelen hebben wij nodig voor en het verzenden van de nieuwsbrief.
Bij de verwerking van de gegevens zijn betrokken de penningmeester van Living Water Ministries, de secretaresse van Living Water Ministries en de directeur van Living Water Ministries.
De eindverantwoording voor een correct verwerken en bewaken van de financiële gegevens berust bij het bestuur.

De persoonlijke gegevens worden met een gecertificeerd boekhoudprogramma op beveiligde computers opgeslagen.
Geprinte lijsten worden opgeborgen in een afgesloten kast.

Indien een sponsorbijdrage oninbaar blijft, zal door de directeur van Living Water Ministries telefonisch contact worden opgenomen met degene die een bijdrage heeft toegezegd.

De persoonlijke gegevens van degenen die hun sponsorbijdrage opzeggen worden digitaal en op papier vernietigd.

Stichting Living Water Ministries plaatst op haar website foto’s van activiteiten in binnen- en buitenland.  Mocht iemand bezwaar hebben tegen een foto waar hij of zij op staat, dient  hij of zij dit door te geven aan het bestuur van Living Water Ministries die actie zal ondernemen tot verwijdering.
Ben je opzoek naar de ANBI van Living Water Ministries? Ga dan naar: ANBI